9
14340780906_84274c1095_b
1
6116772542_3204c5bb4f_b
11
PlayPause

DOTACJE

PROJEKT: POIR.03.04.00-14-0421/20-00
W RAMACH DZIAŁANIA:  3.4. „DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość Projektu i wartość dofinansowania: 217 763,34 zł

Opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, wskutek epidemii COVID-19